Eesti hobune spordis 2013

 

 

Käesoleval aastal on Eesti Hobusekasvatajate Selts otsustanud eesti hobustega (passis eesti hobune) võistlejaid toetada kõigil ratsaspordialadel – takistussõidus, koolisõidus, kestvusratsutamises, kolmevõistluses, rakendispordis.

Eesmärgiks on eesti hobuste laialdasem ja aktiivsem kasutamine spordis. Eesti hobuse suurimad eelised on tema vastupidavus, vähenõudlikkus ja universaalsus.  Ta on suurepärane hobune lastespordis.

Takistussõidus ja koolisõidus kompenseeritakse stardimaksust 10 euro suurune summa hobuse omanikule või tema volituse alusel määratud isikule alljärgnevalt:

  • 4-6aastastele noorhobustele ja litsentseeritud täkkudele kuni kaheksa stardimaksu (80 eurot), vanematele hobustele kuni neli stardimaksu (40 eurot).
  • Stardimaksud kompenseeritakse võistlusel, mille juhend ja korrektsete andmetega tulemused on kättesaadavad www.hobumaailm.ee lehel.
  • Võistluspaar peab sõidu lõpetama ja tulemus peab kajastuma protokollis.
  • Ratsanik peab võistluse korraldajalt võtma stardimaksu tasumise kohta korrektselt täidetud kviitungi EHS-i nimele. Eeltäidetud kviitungid leiate meie kodulehelt www.ehs.ee. Avalduse alusel, millele on lisatud stardimaksude tasumist tõendavad kviitungid, kantakse avalduses märgitud summa eelpoolmainitud isikute arveldusarvele peale võistlusperioodi lõppemist või kui ettenähtud summa on täitunud.
  • Stardimaks kompenseeritakse väljaspool kodutalli toimunud võistlustel (vähemalt 5 km kaugusel).

Kestvusratsutamises on eesti tõugu hobusega startijatele välja pandud auhinnad viiel võistlusel (sellekohane märge on juhendites). Startida on võimalik kolmes erinevas arvestuses ja igas arvestuses on kahele parimale edukalt finišeerunud eesti tõugu hobusele auhinnad vastavalt 15 ja 10 eurot.

Kolmevõistluses on sel aastal kuus võistlust, mille raames on eesti hobusel võimalik startida madalamas võistlusklassis. Selle arvestuse kahele parimale eesti tõugu hobusega lõpetajale on auhinnad vastavalt 45 ja 30 eurot.

Rakendispordis on auhind välja pandud seitsmel võistlusel kahele parimale eesti tõugu hobusele, vastavalt 45 ja 30 eurot, paarisrakendi puhul korrutatakse see koefitsiendiga 1,5.